Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací
komplexní systém pro řízení hotelu Kontaktujte nás cs

HORES & GDPR


HORES Vám od 25.5. 2018 zajistí kompatibilitu s nařízením GDPR a nabídne Vám užitečné nástroje, jak správně nakládat s osobními údaji.
 

Nezapomeňte na další firemní a hotelové procesy, při kterých se pracuje osobními údaji!

Toto nařízení totiž směřuje na celou organizaci a HORES je jen jedním z jejích prvků. Je potřeba zajistit zejména potřebné změny zabezpečení dat v síti včetně úprav IT systému, dále např. změnit firemní procesy s hlediska nového nařízení, upravit smlouvy s třetími stranami a zaměstnanci atd.

Základní prvky podpory GDPR v HORESu:

  • Odlišná úroveň uživatelských oprávnění
  • Přihlášení/ odhlášení je nutné i k některým dalším úkonům
  • Nástroje pro výpis, opravu, export či výmaz dat z Banky hostů
  • Šifrovaná komunikace mezi klientskou stranou a aplikačním serverem
  • Povolení ke zpracování dat pro osobní údaje v rámci registrace s ohledem na nadřazenou legislativu (zákon o pobytu cizinců, zákon o místních poplatcích atd.)
  • Logování zpracování dat – včetně jejich čtení/zobrazení v Záznamech
  • Možnost výmazu osobních dat po určitém období
  • Anonymizace osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.


* Pouze pro zákazníky s uzavřenou servisní a udržovací smlouvou.

Nekažte si jaro

zbytečnými obavami, podnikejte s námi v klidu 
a v souladu s legislativou.